Close
vanbi

Van bi

 • Van bi 2 thân, kiểu Effebi 2411, vật liệu: đồng khử kẽm
 • Van bi 2 thân, kiểu Effebi 0411, vật liệu: hợp kim đúc súng LG2
 • Van bi 2 thân, kiểu HAITIMA (EGO) 2006, vật liệu: Inox
 • Van bi 2 thân, kiểu LK 443024, vật liệu: đồng CC491K (RG5)
 • Van bi 2 thân kết nối mặt bích, kiểu 2019D/2020D, vật liệu: inox
 • Van bi kiểu Eura PN160
 • Van bi 3 thân kết nối mặt bích, kiểu AG PN 63
 • Van bi 3 thân kết nối mặt bích, kiểu AG PN 100
 • Van bi 1 thân, kiểu LK 446152
 • Van bi 3 thân, kiểu HAITIMA 2013DM – EGO, vật liệu inox
 • Van bi 3 thân, kiểu HAITIMA 2013DM với bộ chấp hành bằng khí nén
 • Van bi 3 ngả kết nối mặt bích, kiểu EGO
 • Van bi 3 ngả kết nối ren, kiểu 2040-2041
 • Van bi hàn nối đầu, kiểu Naval
 • Van bi kết nối bằng ren, kiểu Naval
 • Van bi kết nối một bên ren trong/ một bên hàn, kiểu Naval
 • Van bi kết nối bích, kiểu Naval
 • Van bi có đĩa phân vạch, hàn nối đầu, kiểu Naval

Chi tiết sản phẩm

Catalogue van bi 2 thân, kiểu Effebi 2411. Click here 

Catalogue van bi 2 thân, kiểu Haitima (EGO) 2006. Click here 

Catalogue van bi 2 thân, kiểu LK 443024 . Click here

Catalogue van bi 3 ngã. Click here

Catalogue van bi 3 thân, kieu Haitima 2013DM. Click here

Catalogue van bi kết nối kiểu mặt bích. Click here

Reviews

There are no reviews yet, would you like to submit yours?

Be the first to review “Van bi”

*