Close
vanmmotchieu

Van một chiều

  • Van kiểm tra cánh lật
  • Van kiểm tra có lò xo hồi type CVD/ type Ghipson
  • Van kiểm tra 2 cánh lật, Fig. 2401 / Fig. 2402
  • Van kiểm tra kép, sử dụng cao su NBR, loại LK
  • Van kiểm tra, kết nối ren, kiểu thẳng, loại LK
  • Van kiểm tra, kết nối bích, dạng thẳng, loại LK
  • Van kiểm tra, kết nối bích, dạng góc, loại LK

Chi tiết sản phẩm

Van kiểm tra cánh lật

Van kiểm tra có lò xo hồi, kiểu CVD

Van kiểm tra 2 cánh lật, fig. 2401/ fig. 2402

Van kiểm tra kép, sử dụng cao su NBR, loại LK306252

Van kiểm tra, kết nối ren, kiểu thẳng, loại LK 304294/ LK 304422/ LK 304221/ LK 320022/ LK 470022

Van kiểm tra, kết nối bích, loại LK 305852

Van 1 chiều, loại LK456022 NR/ LK 456322 NR/ LK 458822 NR/ LK 458922 NR/ LK 459522 NR/ 466794 NR/ LK 456094NR/

LK 467052 NR/ LK 467152 NR/ LK 467002 NR/ LK 467102 NR/ LK 467064 NR

Catalogue Non- Return Valve. Click here

Reviews

There are no reviews yet, would you like to submit yours?

Be the first to review “Van một chiều”

*