Close
Home >> Tin tức >> Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về công nghệ đóng tàu, hàng hải và vận tải – Vietship 2012 tại Trung tâm Triển lãm Giảng Võ (Hà Nội)

Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về công nghệ đóng tàu, hàng hải và vận tải – Vietship 2012 tại Trung tâm Triển lãm Giảng Võ (Hà Nội)